Davide Fior


Jest wszechstronnym muzykiem - tenorem i dyrygentem.
Ukończył Konserwatorium w Mediolanie, a swoje
umiejętności doskonalił na kierunku Master of Arts w
Hochschule der Künste  w Zurichu.
Wykonywał m.in. rolę Don Ottavio w Don Giovannim Mozarta
na festiwalu Ticino Musica, partie solowe w Messa di Gloria
Pucciniego w Tonhalle w Zurychu, a także partie solowe
w dziełach bachowskich w tym w Magnificat oraz
Pasji Mateuszowej. Jako solista i śpiewak współpracuje
z wieloma zespołami m.in.: World Youth Choir, Stuttgart Choir,
Orpheus Vokalensemble, ArsCantica Choir,  Athestis Choir.
Brał udział w wielu kursach mistrzowskich, prowadzonych
przez znakomite autorytety w dziedzinie dyrygentury 
m.in. u Tonu Kaljuste, Friedera Berniusa, Diego Fasolisa,
Floriana Heyerica i innych.
 Regularnie współpracuje z chórem Verdemara Uniwersytetu
w Mediolanie oraz z chórem Modulata Carmina jako dyrygent
gościnny, a także z orkiestrami:  South-West German
Philharmonic Orchestra, Filharmonii Budweis i  orkiestrą
miasta Frauenfeld. Ponadto kieruje chórem Zug cantori
contenti i jest asystentem Daniela Schmida w
Aargauer Kantorei. Współpracuje ze szwajcarskim r
adiem i telewizją Rete Due.
 
 

chor
loader