edycja 2021


edycja 2021
Barokowe Wokalne Kursy Mistrzowskie przeznaczone są dla
profesjonalnych śpiewaków oraz studentów wydziałów wokalnych.
Zajęcia w klasie Pana Petera Kooija będą prowadzone w języku angielskim
lub niemieckim - wymagana  jest dobra znajomość co najmniej jednego
z tych języków  .
 
Termin składania zgłoszeń:  05.09.2021 r.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem na adres :
baroque.collegium@gmail.com
 
Do zgłoszenia należy załączyć poniższe materiały i dokumenty:
1.  wypełnioną  i podpisaną  kartę zgłoszeniową wraz z klauzulą RODO
- skan dobrej jakości karta zgłoszeniowa do pobrania
2.  CV artystyczne w języku polskim i angielskim
3.  aktualne zdjęcie
4.  nagranie live audio lub audio/video  jednej arii i jednego recytatywu
z repertuaru barokowego  przesłane  w wybranej formie:
 - plików mp3 udostępnionych  za pośrednictwem serwera
    zewnętrznego np.Dropbox
-  linków do kanału You Tube
 
Opłata za uczestnictwo czynne wynosi : 500 zł
Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia
na czas trwania kursów.
Opłatę należy uiścić przelewem dopiero po otrzymaniu potwierdzenia
przyjęcia na kurs
.
 
Wybór uczestników nastąpi do dnia 15.09.2021 r.
O wynikach rekrutacji powiadomimy Państwa drogą mailową.
 
Uczestnik może we własnym zakresie skorzystać z proponowanych przez
organizatora pakietów obejmujących zakwaterowania i wyżywienie
na czas trwania kursów.
 


chor
loader