o Barokowych Eksploracjach

Barokowe Eksploracje 

Są marką kulturalną o ugruntowanej już pozycji nie tylko w skali regionu i kraju
ale też w skali międzynarodowej. Charakteryzują się otwartą i unikatową formułą,
łączącą prezentowanie ambitnych projektów scenicznych i oratoryjno - kantatowych
w nurcie historycznym, z konsekwentnym i szczodrym wypełnianiem misji
popularyzacji muzyki wśród szerokiej publiczności, także wśród najmłodszych
odbiorców.

Cechą charakterystyczną Barokowych Eksploracji jest otwartość na współpracę
z ośrodkami oddalonymi od wielkich centrów kultury, o utrudnionym dostępnie do
wysokiej klasy wydarzeń.

Tym, co wyróżnia Festiwal jest prezentowanie w jego ramach premierowych
produkcji dzieł oratoryjno-kantatowych oraz nowo-odkrywanych barokowych
dzieł scenicznych, a także udział zaproszonych do projektu gwiazd
muzyki barokowej.Barokowe Eksploracje współpracują z renomowanymi
artystami i międzynarodowymi autorytetami, takimi jak: Andreas Scholl,
Peter Kooij, Olga Pasiecznik,
Benedikt Kristjansson i inni.Inicjatorką i dyrektorem artystycznym oraz
koordynatorem Barokowych Eksploracji jest muzykolog, dyrygent
manager kultury - Agnieszka Żarska.

Festiwal narodził się w 2011 roku, na gruncie oddolnej  inicjatywy i
artystycznej współpracy stowarzyszenia Szczawnicki Chór Kameralny
oraz orkiestry barokowej Musica Aeterna Bratislava, kierowanej przez
Petera Zajicka.

W 2015 r. Barokowe Eksploracje otrzymały statuetkę "Perła Pienin"
za promocję Szczawnicy i regionu  na skalę międzynarodową.
Edycje 2019 i 2020 zostały odznaczone prestiżowym certyfikatem
EFFE Label, przyznawanym wyjątkowym przedsięwzięciom
kulturalnym przez międzynarodowe grono organizatorów Festiwali.


Owocem Barokowych Eksploracji jest międzynarodowy zespół 
Baroque Collegium 1685 - Chór & Orkiestra
założony i kierowany przez Agnieszką Żarską.


chor
loader