o nas

Barokowe Eksploracje to pełniący wybitną rolę kulturotwórczą
w swoim regionie, cykl międzynarodowych wydarzeń,
prezentujących i popularyzujących muzykę i sztukę baroku,

Narodził się w 2011 roku, na gruncie oddolnej  inicjatywy i artystycznej
współpracy Szczawnickiego Chóru Kameralnego oraz orkiestry barokowej
Musica Aeterna Bratislava,  kierowanej przez Petera Zajicka.
Inicjatorką i dyrektorem artystycznym oraz koordynatorem
Barokowych Eksploracji jest muzykolog, dyrygent
manager kultury-Agnieszka Żarska.

Barokowe Eksploracje to coraz szersze grono znakomitych
muzyków, rożnorodnośc form i gatunków:
od wirtuozowskich recitali poprzez koncerty kameralne i
oratoryjno-kantatowe, aż po spektakle operowe.
To premiery,  przyjmowane entuzjastycznie przez zawsze liczną publicznośc.
To kreatywne działania  przybliżające barokową muzykę i sztukę
szerokiemu odbiorcy, także najmłodszym.

Owocem Barokowych Eksploracji jest międzynarodowe Baroque Collegium 1685

Bazą Barokowych Eksploracji jest Szczawnica ale wydarzenia Festiwalowe
obywają się też w innych ośrodkach regionu (Kraków, Nowy Sącz),
Polski (Warszawa) i za granicą (Budapeszt, Bratysława, Cerwony Klasztor,
Spisska Sobota, Pelhrimov.)

W 2016 roku, po raz pierwszy, we współpracy z Akademia Nauk w
Bratysławie został podjęty projekt badawczy pn.:
"Baroque explorations/sources 2016",
poświęcony muzykaliom barokowym na słowackim Spiszu.

ARCHIVE
chor
loader