o nas

Barokowe Eksploracje to pełniący wybitną rolę kulturotwórczą
w swoim regionie, cykl międzynarodowych wydarzeń,
prezentujących i popularyzujących muzykę i sztukę baroku
w najlepszych wykonaniach.

Narodził się w 2011 roku, na gruncie oddolnej  inicjatywy i artystycznej
współpracy stowarzyszenia Szczawnicki Chór Kameralny oraz
orkiestry barokowej Musica Aeterna Bratislava, kierowanej przez
Petera Zajicka.
Inicjatorką i dyrektorem artystycznym oraz koordynatorem
Barokowych Eksploracji jest muzykolog, dyrygent
manager kultury-Agnieszka Żarska.

W ramach Festiwalu prezentowane są  polskie premiery,
barokowych dzieł oratoryjno-kantatowych oraz dzieł scenicznych,
z udziałem dziesiątek arystów z wielu krajów Europy,
a także  podejmowane kreatywne działania, 
przybliżające barokową  muzykę szerokiemu odbiorcy,
także najmłodszym.

Owocem Barokowych Eksploracji jest międzynarodowy zespół 
Baroque Collegium 1685 (Chór & Orkiestra)
kierowany przez Agnieszką Żarską.

Bazą Barokowych Eksploracji jest Szczawnica ale wydarzenia Festiwalowe
odbywały się też w innych ośrodkach regionu (Kraków, Nowy Sącz,Biecz),
Polski (Warszawa, Bytom) i za granicą (Budapeszt, Bratysława,
Cerwony Klasztor, Spisska Sobota, Pelhrimov.)

W 2016 roku, po raz pierwszy, we współpracy z Akademią Nauk w
Bratysławie, został podjęty projekt badawczy pn.:
"Baroque explorations/sources 2016",
poświęcony muzykaliom barokowym na słowackim Spiszu.

Barokowe Eksploracje współpracują z renomowanymi artystami, i
miedzynarodowymi autorytetami,takimi jak: Peter Kooij,Olga Pasiecznik,
Benediktem Kristjanssonem, a w 2022 r. zainaugurują współpracę
z Andreasem Schollem.

W 2015 r. Barokowe Eksploracje otrzymały statuetkę "Perła Pienin"
za promocję Szczawnicy i regionu  na skalę międzynarodową.
Edycje 2019 i 2020  zostały odznaczone prestiżowym certyfikatem
EFFE Label, przyznawanym wyjątkowym przedsięwzięciom
kulturalnym przez międzynarodowe grono organizatorów Festiwali.

ARCHIVE
chor
loader